müşteri odaklı, güvenli, akıllı, entegre çözümler....
Buradasınız: Ana Sayfa > HİZMETLERİMİZ > TASDİK İŞLEMLERİ

TASDİK İŞLEMLERİ

 

3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile düzenlenen "Tam Tasdik" müessesesi, gerçek/tüzel kişilerin veya bunların işletmelerinin mali tablolarının ve beyannamelerinin muhasebe ilke ve standartlarına uygunluğu ve denetim standartlarına göre incelendiğinin tasdiki hizmetidir. Maliye Bakanlığı bu müesseseyi bir risk analiz mekanizması olarak görmekte ve tasdik hizmeti alan firmaların, ihbar ve özel durumlar hariç incelenmeyeceğini, incelemelerin öncelikle tasdik yaptırmamış firmaları hedefleyeceğini duyurmuştur.
 

 MYT, Gerek kamu sektöründe vergi incelemesi yaparak yetişmiş, gerekse özel sektörde uzun yıllar denetim ve danışmanlık hizmeti vermiş olan deneyimli ve dinamik kadrosu ile verdiği tasdik hizmetlerini üç ana grup altında toplamaktadır.
 

Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin ve Eklerinin Tasdiki,

• Kanuni defter ve belgeler ile mali tabloların vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde denetimi,

• Denetim esnasında tespit edilen hataların düzeltilmesi,

• Geçici vergi beyannamelerinin mevzuata uygunluk kontrolü,

• Gelir ve Kurumlar vergisi beyannamelerinin mevzuata uygunluğunun incelenerek Tam Tasdik Raporuna bağlanması,

• Denetim sonuçlarının belirli periyotlarla yönetime raporlanması.
 

Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi İadesi Tasdiki İşlemleri,
• KDV ve ÖTV iade ve mahsup işlemlerinin tasdiki,

• ÖTV’si sıfırlanmış deniz yakıtı tasdik raporu düzenlenmesi,

• Dahilde işleme izin belgelerine göre yapılan KDV tecil- terkin işlemleri tasdiki,

• Gümrük beyannamesi tasdiki.

 

Diğer Tasdik Hizmetleri

• Sermayenin ödendiğinin tespiti,

• Sermayeye ilave edilebilecek sermaye ve kar yedeklerinin tespiti,

• Kurumlar Vergisinden istisna kazançlara ilişkin tasdik işlemleri,

• Bankalardan talep edilen kredi ve teminat mektupları için verilen hesap durumu belgelerinin tasdik işlemleri,

• 3568 sayılı yasa ve Vergi Usul Kanunu gereğince tasdik kapsamına alınan sair işlemler.