müşteri odaklı, güvenli, akıllı, entegre çözümler....
Buradasınız: Ana Sayfa > HİZMETLERİMİZ > ÖZEL DENETİMLER

ÖZEL DENETİMLER

 

MYT / YMM özel uzmanlık gerektiren aşağıdaki konularda verimli ve değer yaratan çözümler sunmaktadır.

 

• Şirket Değerleme Raporları:Şirketler, gerek birleşme, bölünme v.b. işlemler öncesinde, gerekse de diğer amaçlarla şirketin bugünkü değerinin bilinmesine ihtiyaç duymaktadırlar. Bu nedenle şirketimizce şirket değerleme çalışmaları yapılmaktadır.

 

• Vergi Planlanması Denetimleri: Mevzuatımızın karmaşık ve dinamik yapısı içerisinde kurumlar, vergiden kaçınmakta zorlanabilmektedirler. Bu sebeple şirketimiz talep edilmesi halinde optimal vergi planlaması yapar.

 

• Finansal Analiz Denetimleri: Bir şirketin likidite, finansal yapı, karlılık ve performans durumu, objektif kıstaslara ve ölçütlere göre yapılan analizler ile belirlenir. Şirketimiz bünyesinde oluşturulan veri bankalarında farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok firmanın mali yapılarına ilişkin bilgiler yer almaktadır.

 

• Hasılat Denetimleri: Talep edilmesi halinde ciro bazlı kira sözleşmesi yapmış bulunan kiracıların beyan ettiği ciroların doğruluk denetimleri de tarafımızdan yapılmaktadır.

 

• Ar-Ge Denetimleri: TÜBİTAK ve benzeri kuruluşlar ile Avrupa Birliği Fonları tarafından desteklenen Ar-Ge ve diğer projelere ilişkin olarak, ilgili kurum ve kuruluşlarca talep edilen özel denetimler deneyimli personelimiz vasıtasıyla yerine getirilmekte ve raporlanmaktadır.

 

• Karlılık, Verimlilik ve Maliyet analizleri ile Proje Finansmanı danışmanlık hizmetleri.